Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1 - 2001

Številka: 1, Letnik: L

2001_01-0002-mnqy.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 4

dr. Miklavž Čepon, univ. dipl. inž. grad.

OBNOVITEV, GRADNJA, VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE CESTNIH OBJEKTOV DIREKCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE

REHABILITATION, CONSTRUCTION, MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF ROAD STRUCTURES BY THE DIRECTORATE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA FOR ROADS

stran 14

Tomaž Štrancar, univ. dipl. inž. stroj., vodja projektive in razvoja
Karel Štiglic, univ. dipl. inž. stroj.

RAČUNALNIŠKO KONSTRUIRANJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ

CAD OF STEEL STRUCTURES

stran 2

Janez Duhovnik

50 LETNIKOV GRADBENEGA VESTNIKA

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si