Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1992

Številka: 1, Letnik: XLI

1992_01-02-0006-ryqu.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 2

Mag. Boris Pukl, dipl. inž., direktor Inštituta za metalne konstrukcije Ljubljana

INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE - NJEGOVO MESTO IN VLOGA PRI IZGRADNJI, VZDRŽEVANJU IN SANACIJI KOVINSKIH KONSTRUKCIJ

THE INSTITUTE FOR METAL STRUCTURES - ITS ROLE IN THE CONSTRUCTION, MAINTENANCE AND RENEWAL OF STEEL STRUCTURES

stran 6

mag. Črtomir Remec, dipl. inž., vodja konstrukcijskega oddelka
mag. Tomaž Rojc, dipl. inž.

OBNAVLJANJE IN SANIRANJE JEKLENIH NOSILNIH KONSTRUKCIJ

RECONSTRUCTION AND RENEWAL OF STEEL STRUCTURES

stran 13

mag. Jelena Vojvodič Gvardjančič, dipl. inž.

ANALITIČNA OBRAVNAVA NATEZNEGA PREIZKUSA

ANALITICAL CONSIDERATION OF TENSILE TEST

stran 22

Marko Vončina, dipl. gradb. inž.
Bogdan Jarec, dipl. inž.

NEPORUŠNE PREISKAVE NA PODROČJU KONTROLE ZVARJENIH SPOJEV NA NOSILNIH JEKLENIH KONSTRUKCIJAH

NON DESTRUCTIVE TESTING IN THE FIELD OF WELDED JOINTS QUALITY CONTROL OF STEEL STRUCTURES

stran 28

Ivan Gašparović, dipl. ing. gradbeništva, Vodja skupine za jeklene konstrukcije
Ivan Bračko, dipl. ing. strojništva, Direktor sektorja Projektivni biro

ZAMENJAVA NH3 KONVERTERJA

EXCHANGE OF NH3 CONVERTER

stran 34

Ivan Lesjak, dipl. gradb. inž.
Gorazd Strniša, dipl. gradb. inž.

PRIMER ZAHTEVNEGA TEMELJENJA OBJEKTA NA ZABITIH BETONSKIH KOLIH

AN EXAMPLE OF A DELICATE BUILDING FOUNDATION USING DRIVEN PILES

stran 45

Güther Bolz, dipl. inž.

ZAŠČITA VODA V SLOVENIJI

stran 55

dr. Bojan Majes, dipl. gradb. inž., docent
mag. Janko Logar, dipl. gradb. inž., stažist raziskovalec

UPORABA DEFORMACIJSKIH IZOTAH V ANALIZI KONSOLIDACIJE TAL

USE OF DEFORMATION ISOTACHES IN THE CONSOLIDATION ANALYSIS OF SOILS

stran 61

Zvonko Hribernik, dipl. inž. gradb.
Iztok Leskovar, dipl. inž. gradb.
Jakob Šušteršič, dipl. inž. gradb.

UPORABA MIKROARMIRANEGA BETONA ZA IZVEDBO IN SANACIJO TLAKOV

USE OF FIBRE REINFORCED CONCRETE FOR PAVEMENTS

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si