Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1989

Številka: 1, Letnik: XXXVIII

1989_01-02-0005-wmhv.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 3

Prof. dr. Franci Kržič, dipl. inž. gr.

TEŽNJE K RACIONALIZACIJI PROIZVODNJE JEKLENIH IN SOVPREŽNIH KONSTRUKCIJ V RAZVITIH DRŽAVAH

THE TENDENCIES FOR THE RATIONALIZATION OF PRODUCTION OF STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES IN DEVELOPED COUNTRIES

stran 8

mag. Janez Reflak, dipl. inž.

SISTEMSKO ZAGOTAVLJANJE KONTROLE KAKOVOSTI IZDELAVE IN MONTAŽE JEKLENIH KONSTRUKCIJ

SYSTEMIC ASSURANCE OF QUALITY CONTROL FOR MANUFACTURE AND ASSEMBLY OF BEARING STEEL STRUCTURES

stran 16

Mag. Matjaž Mikoš, dipl. inž. gradb.

METODE VREDNOTENJA SREDNJIH PRETOČNIH HITROSTI VODE V NARAVNIH VODOTOKIH

METHODS FOR EVALUATING AVERAGE FLOW VELOCITIES IN NATURAL STREAMS

stran 24

Dr. Leopold Vehovar , SOZD Slovenske železarne

VPLIV KLORIDOV V BETONU NA KOROZIJO JEKLENE ARMATURE

INFLUENCE OF CHLORIDES ON CORROSION OF REINFORCING STEEL IN CONCRETE

stran 30

Lojze Šubic, dipl. inž. gr.

ELEKTRIČNA ENERGIJA IN OKOLJE

ELECTRICAL ENERGY AND THE ENVIRONMENT

stran 47

Franc Vrečko, dipl inž. gradb., predavatelj strokov. teoret. predmetov

OB JUBILEJU GRADBENE SREDNJE ŠOLE V MARIBORU

stran 40

prof. dr. Jure Banovec, dipl. gradb. inž.
asist. mag. Darko Beg, dipl. gradb. inž.
Matjaž Martinčič, dipl. gradb. inž.

PROGRAM DIMJ ZA KONTROLO NOSILNOSTI JEKLENIH KONSTRUKCIJ

A COMPUTER PROGRAM DIMJ FOR DIMENSIONING OF STEEL STRUCTURES

stran 51

Savo Volovšek, inž. fiz., višji raziskovalni sodelavec

VPLIV KAKOVOSTI IZVEDBE GRADBENIH DEL NA ZVOČNO ZAŠČITO STANOVANJSKIH ZGRADB

THE INFLUENCE OF THE QUALITY OF CONSTRUCTION ON ACHIEVABLE SOUND-INSULATION CONDITIONS IN RESIDENTIAL BUILDINGS

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si