Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1986

Številka: 1, Letnik: XXXV

1986_01-02-0005-ijh8.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 3

Dušan Črnigoj

40 LET PRIMORJA

stran 5

Franc Pintar

PREHOJENA POT PRIMORJA

stran 10

Franc Pintar, dipl. ing. gr., vodja razvoja SGP Primorje

CENTRIFUGIRANI ARMIRANOBETONSKI IZDELKI

stran 14

Robert Šturm, dipl. ing. gr.
Jože Vrabec, dipl. oec.

UVAJANJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

stran 20

Vladimir Čadež, dipl. ing.

VPLIV DRŽAVNIH ORGANOV NA GRADITEV OBJEKTOV

INFLUENCE OF THE STATE ON BUILDING LEGISLATION

stran 26

Lojze Cepuš

Iz naših kolektivov - KRONIKA

stran 31

Janez Gjura, dipl. ing. arch.
Andrej Flis, dipl. ing. kem. tehnol.
Tomo Gečev, dipl. ing. gr.

PENOBETON - NOVI MATERIAL V JUGOSLOVANSKEM PROSTORU

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si