Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1982

Številka: 1, Letnik: XXXI

1982_01-02-0005-prdz.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 2

Anton Umek, dipl. gradb. inž.

SESTAVA SVEŽE MEŠANICE ZA BETONE, KI RABIJO RAZLIČNIM NAMENOM

DESIGNING CONCRETES

stran 12

Miha Tomaževič, dipl. gradb. inž.

ZIDANE ZGRADBE V NOVEM PRAVILNIKU O TEHNIČNIH NORMATIVIH ZA GRAJENJE OBJEKTOV VISOKE GRADNJE V SEIZMIČNIH PODROČJIH

BUILT STRUCTURES IN THE NEW REGULATIONS FOR CONSTRUCTION OF BUILDINGS IN SEISMIC ZONES

stran 18

Bogdan Melihar

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV

FROM OUR ENTERPRISES

stran 21

dr. Peter Fajfar, s sodelavci

RAČUN ZGRADB V POTRESNIH PODROČJIH

stran 21

Rajko Rogač, s sodelavci

VPLIV POTRESA NA ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE

stran 22

Albin Rakar, s sodelavci

MESTNA RENTA IN CENA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

stran 25

Stanko Kovačević, inž. gradb.

KAKOVOSTNI V OGNJU OBSTOJNI GLINlČNI MATERIALI

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si