Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1,2 - 1978

Številka: 1, Letnik: XXVII

1978_01-02-0001-5s2g.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 2

Vili Premzl, dipl. ing. arch.

Razvoj mesta Maribor do leta 2000

DEVELOPMENT OF MARIBOR TOWN TILL THE YEAR 2000

stran 8

Dr. Mitja Rismal, dipl. ing. gradb.

Vodna preskrba Maribora v zvezi z urbanističnim načrtom mesta

WATER SUPPLY OF MARIBOR TOWN WITH REGARD TO THE URBAN PLANNING

stran 11

Egon Žitnik, dipl. inž.

Razvojne dileme VTO Gradbeništvo z vidika vključevanja v usmerjeno izobraževanje

DEVELOPMENT PROBLEMS OF BUILDING STUDY INCLUDING INTO THE DIRECTED EDUCATION SYSTEM

stran 13

Boltežar Hvastija, dipl. ing.
Janez Bojc, dipl. ing.

Ob dograditvi hidroelektrarne Srednja Drava 2 - HE Formin

BUILDING WORKS OF THE ELECTRICAL POWER PLANT SREDNJA DRAVA 2 - FORMIN

stran 22

Milan Pukšič, gradb. inž.

Preusmeritev Drave prek jezovne zgradbe v Markovcih pri izgradnji HE SD2 - Formin

THE CHANGEMENT OF DRAVA RIVER CURRENT AT MARKOVCI WITH REGARD TO THE BUILDING OF ELECTRICAL POWER PLANT SREDNJA DRAVA 2 - FORMIN

stran 25

Boris Majaron, dipl. inž. gradb.

Industrializacija stanovanjske gradnje z elementi za vgraditev

INDUSTRIALIZATION OF DWELLING BUILDINGS ON THE BASE OF BUILDING UNITS

stran 30

Mag. Ludvik Trauner, dipl. ing. gradb.

Diagrami za določevanje navpičnih premikov v elastičnem polprostoru

CHARTS FOR THE DETERMINATION OF VERTICAL DISPLACEMENTS IN THE ELASTIC HALF - SPACE

stran 34

Predstojnik VTO - GRADBENIŠTVO, s sodelavci
Društvo gradbenih inženirjev

Profesorju Branku Podlesniku, dipl. ing. gradb

stran 35

Franjo Čižek, dipl. ing. arch.
Werner Ussar
Bogdan Melihar

Iz naših kolektivov

From our enterprises

stran 39

Predstojnik VTO GRADBENIŠTVO, s sodelavci

Obvestilo VTO Gradbeništvo Maribor

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si