Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1 - 1974

Številka: 1, Letnik: XXIII

1974_01-0001-wbwr.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 2

Vukašin Ačanski, dipl. ing.
Jože Klenovšek, dipl. ing.

RAČUN NORMALNIH NAPETOSTI Z ELEKTRONSKIM RAČUNALNIKOM V PREREZU POLJUBNE OBLIKE

NORMAL STRESSES CALCULUS BY MEANS OF COMPUTER IN THE ARBITRARY FORM SECTION

stran 10

Štefan Faith, dipl. inž.

KOEFICIENT UKLONA IN REDUCIRANE PRIMERJALNE NAPETOSTI ZA JEKLA PO NOVIH STANDARDIH JUS C.BO.500

BENDING VALUES AND REDUCED COMPARATIVE STRESSES FOR STEELS WITH REGARD TO THE NEW PRESCRIPTIONS JUS C.BO.500

stran 16

Bogdan Melihar

IZ NAŠIH KOLEKTIVOV - NOVICE IZ KOLEKTIVOV

FROM OUR ENTERPRISES

stran 19

Maks Megušar, ing.

FERDU JANEŽIČU V SPOMIN

stran 21

Jože Boštjančič, dipl. ing.
Vida Koprivec, dipl. ing.
Vinko Koren, dipl. ing.

Metode opazovanja visokih jezov v SR Sloveniji

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si