Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1 - 1973

Številka: 1, Letnik: XXII

1973_01-0001-r85a.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 1

Ivan Kočevar, v. g. tehnik

Ob 25. obletnici SGP »Pionir« Novo mesto

The 25th anniversary of the building enterprise »Pionir« Novo mesto

stran 2

Karel Hace, dipl. inž.
Marjan Zupanc, stroj. tehn.

Rast gradbene mehanizacije in opreme pri SGP »Pionir«

Development of building mechanization and equipment at the building

stran 6

Daniel Štirn, gradb. inž.

Žerjavi ob morju

The cranes on the coast

stran 10

Jože Slapničar, gradb. inž.

Problemi pri gradnji Mestnega gledališča ljubljanskega

The problems of the building of Municipal theatre in Ljubljana

stran 16

Matjaž Stegu, dipl. inž. arh.
France Zupančič, dipl. inž.

Stanovanjski objekt S-3 v Soseski SM-1, center Most v Ljubljani

Dwelling house S-3 in the community SM-1, the center of Moste in Ljubljana

stran 19

Jože Gabrijelčič, dipl. inž.

Gradnja »Nove farmacevtike« v Ločni pri Novem mestu

The building of the »New pharmaceutics« in Ločna at Novo mesto

stran 22

Miha Jalovec, gradb. tehnik.

Termalno kopališče v Šmarjeških toplicah

The termal bathing-establishment in Šmarješke toplice

stran 24

Jože Gabrijelčič, dipl. oec.

Značaj metode »Direct costing« pri podjetju SGP »Pionir«

The “Direct costing” method in the enterprise “Pionir” in Novo-mesto

stran 27

Bogdan Melihar

Iz naših kolektivov

From our enterprises

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si