Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik - 1 - 1970

Številka: 1, Letnik: XIX

1970_01-0007-kzxq.jpg
Brezplačen elektronski izvod revije:
Prenesite si elektronsko različico revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Kazalo

stran 1

prof. Janko Bleiweis, inž.
Otmar Colarič, dipl. inž.
Rudi Rajar, mr. inž.

Nestacionarni pojavi v dovodnem kanalu HE Srednja Drava 1

UNSTEADY FLOW IN OPEN CHANNEL OF THE PHS SREDNJA DRAVA 1

stran 8

Neža Exel, dipl. inž.

Zaščita jekel za napenjanje pred korozijo v betonu

ANTICORROSION PROTECTION OF STRESSED STEEL CABLES IN CONCRETE

stran 13

J. Grebenc, dipl. inž.

Izkušnje pri izvedbi polnih plošč s kartonskimi polnili

Experiences by making full plates with cardboard fillers

stran 14

prof. Svetko Lapajne, inž.

Nesreča stolpnice »Ronan Point«

Destruction of high building »Ronan Point«

stran 18

S. A., ing.

Objave

Publications

stran 19

Albert Plemelj, dipl. inž.

Okvare in sodobna tehnologija ometavanja

Damages and contemporary plastering technology

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si