Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Gradbeni vestnik

Gradbeni vestnik je glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije in Matične sekcije gradbenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije.

UDK-UDC 05:625;
ISSN 0017-2774 tiskana izdaja
ISSN 2536-4332 spletna izdaja

 

Izdajateljski svet:

ZDGITS: mag. Andrej Kerin
prof. dr. Matjaž Mikoš
Dušan Jukić
MSG IZS: Jernej Mazij
mag. Jernej Nučič
mag. Mojca Ravnikar Turk
FGG Ljubljana: izr. prof. dr. Sebastjan Bratina
FGPA Maribor: doc. dr. Milan Kuhta


Glavni in odgovorni urednik:


izr. prof. dr. Sebastjan Bratina


Lektor za slovenski jezik:


Jan Grabnar


Lektorica angleških povzetkov:


Romana Hudin


Tajnica:


Eva Okorn

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si