Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991

Avtorji

Bojan Cerkovnik, dipl. inž. gr., nadzorni inženir

GRADBENI IZZIV POD MEŽAKLJO

UDK: 625.711.4

POVZETEK 1... . : il
V članku je opisan del trase transjugoslovanske avtoceste na odseku Hrušica-Vrba in sicer na delu pod Mežakljo. Ta del je gradbeno izredno zahteven, tako glede velikega števila objektov kot glede utesnjenosti med železnico in Mežakljo oziroma naseljem. V sestavku so prikazani osnovni podatki objektov na tem odseku in orisana tehnologija gradnje viaduktov in obložnih sten. Poudarek članka je predvsem težavnost projektiranja in operativne izvedbe tega odseka.

POVZETEK

V članku je opisan del trase transjugoslovanske avtoceste na odseku Hrušica-Vrba in sicer na delu pod Mežakljo. Ta del je gradbeno izredno zahteven, tako glede velikega števila objektov kot glede utesnjenosti med železnico in Mežakljo oziroma naseljem. V sestavku so prikazani osnovni podatki objektov na tem odseku in orisana tehnologija gradnje viaduktov in obložnih sten. Poudarek članka je predvsem težavnost projektiranja in operativne izvedbe tega odseka.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

CONSTRUCTION CHALLENGE UNDER MEŽAKLJA

 

POVZETEK 1... . : il
V članku je opisan del trase transjugoslovanske avtoceste na odseku Hrušica-Vrba in sicer na delu pod Mežakljo. Ta del je gradbeno izredno zahteven, tako glede velikega števila objektov kot glede utesnjenosti med železnico in Mežakljo oziroma naseljem. V sestavku so prikazani osnovni podatki objektov na tem odseku in orisana tehnologija gradnje viaduktov in obložnih sten. Poudarek članka je predvsem težavnost projektiranja in operativne izvedbe tega odseka.

 

SUMMARY

The article describes a part of the Trans-Yugoslav Highway route on the section Hrušica-Vrba on the part under the mountain Mežaklja. This part is constructionally speaking extremely demanding both regarding the large number of structures as well as regarding the narrow area between the railway and the mountain Mežaklja and the settlement, respectively. The treatise indicates the basic data on structures on this particular section and describes the construction technology of the viaducts and protection walls. The articles stresses mainly the difficulty of designing and operating execution of this section.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si