Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - junij 2018

Avtorji

Tomaž Strmole, univ. dipl. inž. grad.
Matej Jan, univ. dipl. inž. grad.

GALERIJA CUKRARNA

UDK: 725.94:69.059.7(497.451.1)

Povzetek

Objekt Cukrarna v Ljubljani predstavlja pomemben spomenik industrijske arhitekture 19. stoletja. V preteklosti je bilo že več poskusov prenove in rekonstrukcije, vendar ni bila nikoli izvedena sanacija celotnega objekta. Projekt celovite rekonstrukcije objekta, v katerem je predvidena umetniška galerija, obsega rušitev vseh notranjih zidov in strehe, ojačitev obodnih sten z armiranobetonsko oblogo, izvedbo nove jeklene konstrukcije ostrešja in etaž, ojačitev temeljev in izvedbo nove kleti.

Ključne besede: Cukrarna, galerija, sanacija, rekonstrukcija, kulturna dediščina, spomenik

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

GALLERY »CUKRARNA«

Summary

The old sugar factory building “Cukrarna” in Ljubljana is an important monument of industrial architecture of the 19th century. In the past, there have been several attempts of its renovation and reconstruction, however complete rehabilitation of the whole building has never been carried out. The reconstruction project of the new art gallery building includes the demolition of all the interior walls and roofs, stiffening of the peripheral walls with reinforced concrete cover, implementation of new steel structure of the roofs and floors, reinforcement of foundations and the implementation of new basement.

Key words: sugar factory, gallery, renovation, reconstruction, cultural heritage, monument

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si