Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6, 7 - 1970

Avtorji

Viktor Kotnik, dipl. inž.
Elvino Korelič, dipl. ekon.

Financiranje infrastrukture in železnice

UDK: 625.1:658.14

Med osvobodilno vojno so bile železnice v Jugoslaviji skoraj popolnoma uničene, potem pa je bil že v dveh letih obnovljen promet na celotnem omrežju. Toda železniške naprave in oprema so bile le delno popravljene ali obnovljene. Članek podrobno obravnava napore naših železnic pri obnovi, zlasti še glede na razpoložljiva finančna sredstva. Obnova je obsegala vse objekte in naprave infrastrukture. Za primerjavo podaja članek načine reševanja teh problemov v nekaterih državah Zahodne Evrope. Zaključek prikazuje financiranje investicij na območju ZŽTP Ljubljana.

Med osvobodilno vojno so bile železnice v Jugoslaviji skoraj popolnoma uničene, potem pa je bil že v dveh letih obnovljen promet na celotnem omrežju. Toda železniške naprave in oprema so bile le delno popravljene ali obnovljene. Članek podrobno obravnava napore naših železnic pri obnovi, zlasti še glede na razpoložljiva finančna sredstva. Obnova je obsegala vse objekte in naprave infrastrukture. Za primerjavo podaja članek načine reševanja teh problemov v nekaterih državah Zahodne Evrope. Zaključek prikazuje financiranje investicij na območju ZŽTP Ljubljana.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE RAILWAY AND THE FINANCING OF THE OBJECTS AND BUILDINGS

 

Med osvobodilno vojno so bile železnice v Jugoslaviji skoraj popolnoma uničene, potem pa je bil že v dveh letih obnovljen promet na celotnem omrežju. Toda železniške naprave in oprema so bile le delno popravljene ali obnovljene. Članek podrobno obravnava napore naših železnic pri obnovi, zlasti še glede na razpoložljiva finančna sredstva. Obnova je obsegala vse objekte in naprave infrastrukture. Za primerjavo podaja članek načine reševanja teh problemov v nekaterih državah Zahodne Evrope. Zaključek prikazuje financiranje investicij na območju ZŽTP Ljubljana.

During the last world war the railways in Jugoslavia were nearly completly destroyed, but then was already in two years renovated the traffic on the comp-let network of railway lines. The railway equipment and devices were only partially repaired or renovated. The paper specifies the difficulties and efforts of our railways for their renovation, especially concerning the disposable funds. The renovation comprised all objects and installations in connection with the railway equipment. For comparison the paper shows the methods of solving the similar problems in some countries of West Europe. The conclusion describes the financing of new investments in the domain of the Railway Building and Transport Enterprise in Ljubljana.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si