Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6, 7 - 1970

Avtorji

Bojan Picelj, dipl. ekon.

Elektronski računalnik pri ZZTP Ljubljana

UDK: 625.1:621.38

Elektronika tudi na železnici odpira novo ero v razvoju mehanizacije in avtomatizacije. Dinamično razvijanje procesov v železniškem prometu je zelo primerno področje za uporabo moderne kibernetike. Iz nekdanje preproste transportne dejavnosti postaja namreč železniški promet področje znanstvenih obdelav. Članek obravnava univerzalni elektronski računalnik, ki ga uporablja ZŽTP Ljubljana in podrobno podaja področja in možnosti njegove uporabe.

Elektronika tudi na železnici odpira novo ero v razvoju mehanizacije in avtomatizacije. Dinamično razvijanje procesov v železniškem prometu je zelo primerno področje za uporabo moderne kibernetike. Iz nekdanje preproste transportne dejavnosti postaja namreč železniški promet področje znanstvenih obdelav. Članek obravnava univerzalni elektronski računalnik, ki ga uporablja ZŽTP Ljubljana in podrobno podaja področja in možnosti njegove uporabe.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE COMPUTER IN THE RAILWAY BUILDING AND TRANSPORT ENTERPRISE LJUBLJANA

 

Elektronika tudi na železnici odpira novo ero v razvoju mehanizacije in avtomatizacije. Dinamično razvijanje procesov v železniškem prometu je zelo primerno področje za uporabo moderne kibernetike. Iz nekdanje preproste transportne dejavnosti postaja namreč železniški promet področje znanstvenih obdelav. Članek obravnava univerzalni elektronski računalnik, ki ga uporablja ZŽTP Ljubljana in podrobno podaja področja in možnosti njegove uporabe.

 

The electronics begins a new period in the fields of the mechanization and automatization. The dynamic development of work processes in the railway traffic is the very convenient domain for the use of the modem kibemetics. From a simple transport branch the railway traffic becomes the sphere of scientific treatments. The paper treats the universal computer which is in the use by the Railway Building and Transport Enterprise Ljubljana and specifies the extents and possibilities of its aplication.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si