Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4-6 - 1995

Avtorji

prof. dr. Miha Tomaževič, dipl. inž. grad., redni profesor
Polona Weiss, raziskovalna sodelavka
mag. Marjana Lutman, dipl. inž. gradb., raziskovalna sodelavka

EKSPERIMENTALNA RAZISKAVA POVEZOVANJA ZIDOV OPEČNIH HIŠ Z JEKLENIMI ZIDNIMI VEZMI

UDK: 624.012.2+014.2:624.046

POVZETE K --—— ' -----
Eksperimentalno smo raziskali učinek povezovanja zidov na obnašanje starih opečnih hiš med potresom. Na potresni mizi smo preiskali tri modele dvoetažnih opečnih hiš z lesenimi stropi in nepovezanimi ali s povezanimi zidovi, za primerjavo pa še model z armiranobetonskimi ploščami namesto lesenih stropov. Medtem ko je zidovje nepovezanega modela razpadlo od zgoraj navzdol, so vezi in a.b. plošče bistveno izboljšale obnašanje med potresom. Preiskave so pokazale, da zamenjava lesenih stropov z masivnimi ni vedno potrebna, saj se podobna stopnja izboljšanja doseže s povezovanjem. Predložena je enostavna metoda za dimenzioniranje vezi.

POVZETEK

Eksperimentalno smo raziskali učinek povezovanja zidov na obnašanje starih opečnih hiš med potresom. Na potresni mizi smo preiskali tri modele dvoetažnih opečnih hiš z lesenimi stropi in nepovezanimi ali s povezanimi zidovi, za primerjavo pa še model z armiranobetonskimi ploščami namesto lesenih stropov. Medtem ko je zidovje nepovezanega modela razpadlo od zgoraj navzdol, so vezi in a.b. plošče bistveno izboljšale obnašanje med potresom. Preiskave so pokazale, da zamenjava lesenih stropov z masivnimi ni vedno potrebna, saj se podobna stopnja izboljšanja doseže s povezovanjem. Predložena je enostavna metoda za dimenzioniranje vezi.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

EXPERIMENTAL STUDY OF TYING THE WALLS OF BRICK-MASONRY BUILDINGS WITH STEEL TIES

POVZETE K --—— ' -----
Eksperimentalno smo raziskali učinek povezovanja zidov na obnašanje starih opečnih hiš med potresom. Na potresni mizi smo preiskali tri modele dvoetažnih opečnih hiš z lesenimi stropi in nepovezanimi ali s povezanimi zidovi, za primerjavo pa še model z armiranobetonskimi ploščami namesto lesenih stropov. Medtem ko je zidovje nepovezanega modela razpadlo od zgoraj navzdol, so vezi in a.b. plošče bistveno izboljšale obnašanje med potresom. Preiskave so pokazale, da zamenjava lesenih stropov z masivnimi ni vedno potrebna, saj se podobna stopnja izboljšanja doseže s povezovanjem. Predložena je enostavna metoda za dimenzioniranje vezi.

SUMMARY

The influence of tying the walls with steel ties on the seismic behaviour of existing brick-masonry houses has been investigated experimentally. Three models of simple two-storey brick masonry houses with wooden floors, with or without ties, have been tested on earthquake simulator. A model with identical structural configuration, but with r.c. slabs instead of wooden floors, has been tested for comparison. Whereas wooden floors with joists not anchored to the walls did not prevent separation and disintegration of the walls, rigid slabs and steel ties significantly improved seismic behaviour. It has been found that the replacement of wooden floors with r.c. slabs is not always necessary. Similar degree of improvement of the seismic resistance can be obtained by tying the walls with steel ties. On the basis of test results, a simple method for designing the ties has been also proposed.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si