Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3 - 1982

Avtorji

dr. mag. Marko Pšunder, dipl. inž. gradb.

EKONOMIČNOST NAČRTOVANJA STANOVANJSKE GRADITVE

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ECONOMICAL PLANNING OF HABITATION BUILDING

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si