Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - maj 2018

Avtorji

Rok Mlakar, univ. dipl. inž. grad.
dr. Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.

DVIŽNI MOST V GDANSKU (POLJSKA) – PROJEKT IN IZVEDBA

UDK: 624.82:625.745.11(438)

Povzetek

V Gdansku na Poljskem so v središču baltske prestolnice konec junija 2017 slovesno odprli nov dvižni most za pešce in kolesarje. Most, ki je že do sedaj v svoji kratki zgodovini poskrbel za marsikatero politično obarvano naslovnico v poljskih medijih, je za nas poseben predvsem zato, ker je plod slovenskega inženirstva. Začelo se je s prestižno zmago inženirskega biroja Ponting, d. o. o., na mednarodnem arhitekturno-konstrukcijskem natečaju, ki so ga v Gdansku izpeljali v drugi polovici leta 2012. Takrat je naša rešitev zmagala v konkurenci kar 68 prispelih elaboratov. To je bil začetek skoraj 5-letne projektne poti, ki se je končala s slovesnim odprtjem 17. junija 2017. Gdansk je dobil prepotrebno povezavo med starim mestnim jedrom in otokom Ołowianko, slovenski inženirji pa novo priznanje in ekskluzivno referenco za prihodnost. V prispevku so predstavljeni projekt, gradnja in končna podoba novega mostu čez reko Motławe v Gdansku.

Ključne besede: dvižni most, most za pešce in kolesarje, Gdansk, Poljska

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

DRAW FOOTBRIDGE IN GDANSK (POLAND) – DESIGN AND CONSTRUCTION

Summary

In the city of Gdansk in Poland, in the very center of the Baltic capital, a new bascule footbridge was solemnly opened to the public at the end of June 2017. The bridge, which has initiated in its short history many political cover pages in Polish press, is special and important for us, being the fruit of Slovenian engineering. It all started with Ponting engineering bureau Ltd. winning an international architectural design competition in 2012. Our solution won among 68 entries. This was the beginning of a 5 year design period, which ended with the grand opening ceremony on 17 June 2017. Gdansk got the much needed connection between the old city center and the Island of Ołowianka, while Slovenian engineers gained a new recognition and exclusive reference for the future. The paper presents the design project, construction and final image of the new bridge over the Motława River in Gdańsk.

Key words: bascule bridge, footbridge, Gdansk, Poland

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si