Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1 - 1967

Avtorji

Vladimir Čadež, dipl. inž.

Dosežki na področju industrijske gradnje stanovanj v Sloveniji

UDK: 728.224(Slovenija)

As elsewhere in the world also in this country an increasing introduction of industrial building of apartments is obvious. For a successful solution of apartment problems however, some concepts resp. measures should be taken as for instance:
— factors having a direct influence on the building of apartments (particularly communities and banks) should accept the industrial building of apartments as the most up to date form;

Za uspešnejše reševanje stanovanjskih problemov bi bilo treba usvojiti naslednje koncepte oziroma podvzeti ukrepe kot sledi:

1. Činitelji, ki vplivajo na stanovanjsko graditev, kot občinske skupščine z zazidalnimi načrti, dodeljevanjem zemljišč, izdajanjem lokacijskih in gradbenih dovoljenj, banke, ki dodeljujejo kredite za stanovanjsko gradnjo, bi morale usvojiti koncept, da je industrializacija gradnje stanovanj oblika, ki se bo v vedno večji meri uveljavljala in razvijala.
2. Gradbena in druga podjetja kot proizvajalci stanovanj se morajo zavedati, da je treba sisteme
industrijske gradnje različnih sistemov stalno razvijati in dopolnjevati v cilju povečanja kvalitete in znižanja proizvodnih stroškov. To tudi pomeni, da mora priti iniciativa za razvoj ustreznih gradbenih materialov od gradbenih podjetij in drugih proizvajalcev stanovanj.
3. Ker se posamezni sistemi množično proizvajajo, jih je treba podvreči ostrejši presoji v pogledu kvalitete in higiensko tehničnih pogojev. To pa pomeni, da je treba določena stanovanja v teh sistemih sistematično opazovati v daljšem obdobju in istočasno zahtevati atestiranje teh stanovanj po raziskovalnih institucijah. Na ta ukrep imajo lahko odločujoč vpliv organi gradbenih inšpekcij.
Gornje narekujejo posebno republiški in zvezni akti, ki obravnavajo razvoj gradbeništva v prihodnjem obdobju, zlasti republiška resolucija o razvoju gradbeništva v prihodnjem obdobju in družbeni plan razvoja SR Slovenije in družbeni plan za razvoj Jugoslavije v letih 1966 do 1970.
Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Results obtained in the domain of industrial building of apartments in Slovenia

 

As elsewhere in the world also in this country an increasing introduction of industrial building of apartments is obvious. For a successful solution of apartment problems however, some concepts resp. measures should be taken as for instance:
— factors having a direct influence on the building of apartments (particularly communities and banks) should accept the industrial building of apartments as the most up to date form;

 

Synopsis

As elsewhere in the world also in this country an increasing introduction of industrial building of apartments is obvious. For a successful solution of apartment problems however, some concepts resp. measures should be taken as for instance:

— factors having a direct influence on the building of apartments (particularly communities and banks) should accept the industrial building of apartments as the most up to date form;

apartment producers i. e. building- and other enterprises should keep the systems of industrial building developed and improved;

all systems of industrial building of apartments should be subject to a rigorous assessment as to the quality and hygiene-technical conditions. They should be systematically observed over a longer perios of time and certificated by the adequate research institutions.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si