Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije

Avtorji

Vladimir Čadež, dipl. ing.

Dosežki na področju industrijske gradnje stanovanj v Sloveniji

UDK: 728.224 (Slovenija)

Članek je objavljen v celoti.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si