Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

DONACIJA IZ DOHODNINE

 

Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDGITS) je samostojna in nepridobitna strokovna zveza regionalnih društev gradbenih inženirjev in tehnikov in specializiranih društev sorodnega področja. Leta 2006 ji je bil s strani Ministrstva RS za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. To med drugim pomeni, da ZDGITS sodi med upravičence do donacij od dohodnine davčnih zavezancev rezidentov, ki lahko zahtevajo, da se do 0,5 % letne odmere dohodnine nameni za financiranje njenega delovanja.

Zahtevo za donacijo dela dohodnine lahko davčni zavezanci pošljete po pošti  ali elektronsko s kvalificiranim digitalnim potrdilom prek sistema eDavki (http://edavki.durs.si). V zahtevi je potrebno navesti naziv društva ZVEZA DRUŠTEV GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV SLOVENIJE, davčno številko 79748767 ter vpisati namenjeni delež dohodnine (do 0,5%).

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacijo, ki jo poda davčni zavezanec, velja vse dokler davčni zavezanec zahteve ne spremeni oziroma jo prekliče.

Zahteve za leto 2020 je potrebno oddati na pristojni davčni urad do 31. decembra 2020.

 

Vsem donatorjem se iskreno zahvaljujemo!

 

obrazec-za-donacije_dohodnine-ybrm.doc (61 KB)

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si

Prijava uporabnika

Prijava v portal za registrirane uporabnike.

Sveže novice

Posvet "ZADRŽEVALNIKI - AKTIVNI UKREP V PRILAGODITVI PODNEBNIM SPREMEMBAM"

4.12.2020
Spletna konferenca
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetovanju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.  »