Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik – 9-11 – 1990

Avtorji

prof. dr. Rudi Kladnik, dipl. inž. fiz.
prof. Aleš Krainer, dipl. inž. arh., višji predavatelj
izr. prof. dr. Boris Orel, dipl. inž. fiz.

DINAMIČNA ANALIZA TOPLOTNEGA ODZIVA GRAJENEGA OKOLJA

UDK: 699.86:519.68

POVZETEK *
Prispevek predstavlja usmeritev razvojne in raziskovalne dejavnosti katedre za stavbe in konstrukcijske elemente na področju toplotnega odziva grajenega okolja. Opisana je programska oprema za analizo posameznih problemskih območij, kot so ovoj zgradbe oz. konstrukcijski sklop, toplotno delovanje zgradbe kot celote, geometrijska analiza sence ter eksperimentalno in teoretično delo na področju spektralno selektivnih površin za radiacijsko hlajenje zgradbe. Posamezna problemska področja povezujemo v projektu pametne hiše, ki z vključevanjem mejnih in novih tehnologij nakazuje bioklimatsko zgradbo 21. stoletja, zasnovano na principu »3E«: ekologija-energija-ekonomija.

POVZETEK

Prispevek predstavlja usmeritev razvojne in raziskovalne dejavnosti katedre za stavbe in konstrukcijske elemente na področju toplotnega odziva grajenega okolja. Opisana je programska oprema za analizo posameznih problemskih območij, kot so ovoj zgradbe oz. konstrukcijski sklop, toplotno delovanje zgradbe kot celote, geometrijska analiza sence ter eksperimentalno in teoretično delo na področju spektralno selektivnih površin za radiacijsko hlajenje zgradbe. Posamezna problemska področja povezujemo v projektu pametne hiše, ki z vključevanjem mejnih in novih tehnologij nakazuje bioklimatsko zgradbo 21. stoletja, zasnovano na principu »3E«: ekologija-energija-ekonomija.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

DYNAMIC ANALYSIS OF THERMAL RESPONSE OF BUILT ENVIRONMENT

 

POVZETEK *
Prispevek predstavlja usmeritev razvojne in raziskovalne dejavnosti katedre za stavbe in konstrukcijske elemente na področju toplotnega odziva grajenega okolja. Opisana je programska oprema za analizo posameznih problemskih območij, kot so ovoj zgradbe oz. konstrukcijski sklop, toplotno delovanje zgradbe kot celote, geometrijska analiza sence ter eksperimentalno in teoretično delo na področju spektralno selektivnih površin za radiacijsko hlajenje zgradbe. Posamezna problemska področja povezujemo v projektu pametne hiše, ki z vključevanjem mejnih in novih tehnologij nakazuje bioklimatsko zgradbo 21. stoletja, zasnovano na principu »3E«: ekologija-energija-ekonomija.

 

SUMMARY

In the article the orientation of research and development work of the Chair for buildings and structural elements in the field of thermal response of the built environment is represented. The computer software for the analysis of particular problem areas like the building envelope and the constructural complex respectively, thermal performance of a building as a whole, geometric analysis of the shadow, and experiments and theoretical work in the field of spectrally selective surfaces for radiative cooling of the building is described. The bioclimatic building of the 21 st century is indicated, including boundary and new technologies based on the principle of “3E”: ecology-energy-economy.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si