Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 8 - 1984

Avtorji

mag. Branko Zadnik, dipl. gr. inž.

DINAMIČNA ANALIZA HE MAVČIČE

UDK: 624.8.04

 

Povzetek
Članek opisuje dinamično analizo, izvedeno pri HE MAVČIČE. Strojnični blok pregrade je bil analiziran po metodi končnih elementov z upoštevanjem interakcije temeljnih tal akumulacije po metodi Wester -gaarda. Ugotovljeno je bilo, da koncentracije napetosti V masivnih betonih ob vzeti potresni obtežbi ne presegajo nosilnosti betona v nategu.

 

Povzetek

Članek opisuje dinamično analizo, izvedeno pri HE MAVČIČE. Strojnični blok pregrade je bil analiziran po metodi končnih elementov z upoštevanjem interakcije temeljnih tal akumulacije po metodi Wester -gaarda. Ugotovljeno je bilo, da koncentracije napetosti V masivnih betonih ob vzeti potresni obtežbi ne presegajo nosilnosti betona v nategu.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

DINAMIČNA ANALIZA HE MAVČIČE

 

Povzetek
Članek opisuje dinamično analizo, izvedeno pri HE MAVČIČE. Strojnični blok pregrade je bil analiziran po metodi končnih elementov z upoštevanjem interakcije temeljnih tal akumulacije po metodi Wester -gaarda. Ugotovljeno je bilo, da koncentracije napetosti V masivnih betonih ob vzeti potresni obtežbi ne presegajo nosilnosti betona v nategu.

 

Summary

The article deals whit dynamic analysis which has been performed for the HPP MAVČIČE. The powerhouse part of the dam has been analysed according to the method of finite elements. The soil - structure interaction and the water infuence in the storage reservoir are considered by Westergaards theory. It has been established that the structure is correctly designed from the standpoint of earthquake resistance.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si