Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6, 7 - 1970

Avtorji

Ciril Mravlja, dipl. inž.

Današnje razmere v prometu in vloga železnice

UDK: 656:351.81

Članek obravnava vlogo železnice v gospodarstvu, saj pomeni nenadomestljivo sredstvo v transportu množičnih dobrin in predstavlja temeljno komunikacijsko žilo gospodarstva. Nove razmere — nova tehnika in splošni napredek prometnih panog terjajo od železnic, da se čim hitreje modernizirajo v tehnološkem in poslovnem pogledu. Avtor obravnava osnovne probleme v razvoju naših železnic v povojnem času in navaja vzroke za sedanje kritično stanje.

Članek obravnava vlogo železnice v gospodarstvu, saj pomeni nenadomestljivo sredstvo v transportu množičnih dobrin in predstavlja temeljno komunikacijsko žilo gospodarstva. Nove razmere — nova tehnika in splošni napredek prometnih panog terjajo od železnic, da se čim hitreje modernizirajo v tehnološkem in poslovnem pogledu. Avtor obravnava osnovne probleme v razvoju naših železnic v povojnem času in navaja vzroke za sedanje kritično stanje.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

PRESENT CIRCUMSTANCES IN TRAFFIC AND IMPORTANCE OF RAILWAY

 

Članek obravnava vlogo železnice v gospodarstvu, saj pomeni nenadomestljivo sredstvo v transportu množičnih dobrin in predstavlja temeljno komunikacijsko žilo gospodarstva. Nove razmere — nova tehnika in splošni napredek prometnih panog terjajo od železnic, da se čim hitreje modernizirajo v tehnološkem in poslovnem pogledu. Avtor obravnava osnovne probleme v razvoju naših železnic v povojnem času in navaja vzroke za sedanje kritično stanje.

The paper treats the importance of railway in national economy. It is an irreplaceable means in the transport of mass products and it is also the fundamental artery of communication in the national economy. The new circumstances, the new technics and the general progres of traffic branches require that t'he railway must be very quickly modernizated in the technological and commercial view. The author treats the fundamental problems of the railway development in the post-war time and gives the grounds of the present critical situation.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si