Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991

Avtorji

Mira Vovk Avšič, dipl. inž. gr.

CTK informacije - 1

UDK: 022:625.9

POVZETEK _ iWWipiPpiiBllPlipiipppillWpilfHMIIllI31B^
Podana je splošna hipoteza delovanja informacijskega sistema Specializiranega informacijskega centra za graditeljstvo (SIC GR) s cilji razvoja.
Prikazana in analizirana je informacijska dejavnost s področja graditeljstva.
Sledi pregled poslovanja s podatkovnimi zbirkami, ki so dosegljive ON LINE in na CD ROM medijih.

POVZETEK

Podana je splošna hipoteza delovanja informacijskega sistema Specializiranega informacijskega centra za graditeljstvo (SIC GR) s cilji razvoja.

Prikazana in analizirana je informacijska dejavnost s področja graditeljstva.

Sledi pregled poslovanja s podatkovnimi zbirkami, ki so dosegljive ON LINE in na CD ROM medijih.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

CTK informacije - 1

 

POVZETEK _ iWWipiPpiiBllPlipiipppillWpilfHMIIllI31B^
Podana je splošna hipoteza delovanja informacijskega sistema Specializiranega informacijskega centra za graditeljstvo (SIC GR) s cilji razvoja.
Prikazana in analizirana je informacijska dejavnost s področja graditeljstva.
Sledi pregled poslovanja s podatkovnimi zbirkami, ki so dosegljive ON LINE in na CD ROM medijih.

 

SUMMARY

General working hypothesis and objectives of information system of Building information Center (BIC) are given.

The activity in building information is shown and analysed.

The review of data bases available ONLINE and on CD ROM is presented.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si