Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 12 - 1973

Avtorji

Mgr. Mitja Rismal, dipl. inž.

Čistilna naprava v Murski Soboti s kapaciteto 60.000 ENOT

UDK: 628.28(Murska Sobota)

Članek obravnava rezultate 1-letnega obratovanja naprave za čiščenje odplak mesta Mlurska Sobota, čistilna naprava je bila projektirana na principu aerobne stabilizacije blata. Planirana kapaciteta čistilne naprave je 1.500 kg BPKs/dan pri koncentraciji biološkega blata 4 kg/m3. Izvedene raziskave so pokazale, da je z vgradnjo dodatnih aeratorjev in povišanjem koncentracije biološkega blata na 8 kg/m3 v aeracijskem bazenu mogoče povečati kapaciteto čistilne naprave na 3.000 kg BPKr/dan brez rizika za kvaliteto efluenta. Velike oscilacije v koncentraciji, količini in vrsti odplak, ki jih povzročajo odplake lokalne industrije (predvsem velika klavnica) ne vplivajo bistveno na kvaliteto efluenta. V opazovalnem obdobju je padla kvaliteta efluenta nad predpisano mejo 100 mg/1 KMn04 zaradi izpada 50®/o aeraoijskih kapacitet (konstruktivne napake aeracijskih rotorjev). Izvedena je bila aproksimativna ocena dejanske obremenitve čistilne naprave na podlagi merjenega prirastka biološkega blata v aeracijskem bazenu.
Ekonomska analiza obratovalnih in investicijskih stroškov čistilne naprave kaže, da je naprava z aerobno stabilizacijo biološkega blata v danih pogojih eko-nomičnejša od konvencionalne čistilne naprave. Zaradi velike količine biološke mase v aeracijskem bazenu čistilna naprava v Murski Soboti lažje sprejema velike sunke tako v biokemični kot hidravlični obremenitvi čistilne naprave in je zato v danih pogojih varnejša v obratovanju kot višje obremenjena konvencionalna čistilna naprava.

Članek obravnava rezultate 1-letnega obratovanja naprave za čiščenje odplak mesta Mlurska Sobota, čistilna naprava je bila projektirana na principu aerobne stabilizacije blata. Planirana kapaciteta čistilne naprave je 1.500 kg BPKs/dan pri koncentraciji biološkega blata 4 kg/m3. Izvedene raziskave so pokazale, da je z vgradnjo dodatnih aeratorjev in povišanjem koncentracije biološkega blata na 8 kg/m3 v aeracijskem bazenu mogoče povečati kapaciteto čistilne naprave na 3.000 kg BPKr/dan brez rizika za kvaliteto efluenta. Velike oscilacije v koncentraciji, količini in vrsti odplak, ki jih povzročajo odplake lokalne industrije (predvsem velika klavnica) ne vplivajo bistveno na kvaliteto efluenta. V opazovalnem obdobju je padla kvaliteta efluenta nad predpisano mejo 100 mg/1 KMn04 zaradi izpada 50®/o aeraoijskih kapacitet (konstruktivne napake aeracijskih rotorjev). Izvedena je bila aproksimativna ocena dejanske obremenitve čistilne naprave na podlagi merjenega prirastka biološkega blata v aeracijskem bazenu.

Ekonomska analiza obratovalnih in investicijskih stroškov čistilne naprave kaže, da je naprava z aerobno stabilizacijo biološkega blata v danih pogojih eko-nomičnejša od konvencionalne čistilne naprave. Zaradi velike količine biološke mase v aeracijskem bazenu čistilna naprava v Murski Soboti lažje sprejema velike sunke tako v biokemični kot hidravlični obremenitvi čistilne naprave in je zato v danih pogojih varnejša v obratovanju kot višje obremenjena konvencionalna čistilna naprava.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Sewage water purification plant of city Murska Sobota

 

Članek obravnava rezultate 1-letnega obratovanja naprave za čiščenje odplak mesta Mlurska Sobota, čistilna naprava je bila projektirana na principu aerobne stabilizacije blata. Planirana kapaciteta čistilne naprave je 1.500 kg BPKs/dan pri koncentraciji biološkega blata 4 kg/m3. Izvedene raziskave so pokazale, da je z vgradnjo dodatnih aeratorjev in povišanjem koncentracije biološkega blata na 8 kg/m3 v aeracijskem bazenu mogoče povečati kapaciteto čistilne naprave na 3.000 kg BPKr/dan brez rizika za kvaliteto efluenta. Velike oscilacije v koncentraciji, količini in vrsti odplak, ki jih povzročajo odplake lokalne industrije (predvsem velika klavnica) ne vplivajo bistveno na kvaliteto efluenta. V opazovalnem obdobju je padla kvaliteta efluenta nad predpisano mejo 100 mg/1 KMn04 zaradi izpada 50®/o aeraoijskih kapacitet (konstruktivne napake aeracijskih rotorjev). Izvedena je bila aproksimativna ocena dejanske obremenitve čistilne naprave na podlagi merjenega prirastka biološkega blata v aeracijskem bazenu.
Ekonomska analiza obratovalnih in investicijskih stroškov čistilne naprave kaže, da je naprava z aerobno stabilizacijo biološkega blata v danih pogojih eko-nomičnejša od konvencionalne čistilne naprave. Zaradi velike količine biološke mase v aeracijskem bazenu čistilna naprava v Murski Soboti lažje sprejema velike sunke tako v biokemični kot hidravlični obremenitvi čistilne naprave in je zato v danih pogojih varnejša v obratovanju kot višje obremenjena konvencionalna čistilna naprava.

 

The Statement deals with the results of operation of sewage water purification plant of city Murska Sobota. The treatment plant was designed on the principle of aerobic sludge stabilization. The planned capacity of the treatment plant was 1.500 BODs/day taking into account activated sludge concentration in aeration tank 4 kg/m3. Experiments made during the operation of the treatment plant showed that there is a safe possibility in increasing the capacity of the plant to about 3.000 kg BOD./day if concentration of the activated sludge is increased to about 8 kg/m3 and the aeration capacity is increased by getting additional aeration devies in operation. The deterioration of the quality of the effluent under such conditions is not to be feared. The great oscillation in the quality and quantity of the effluent during the day as well as during the week (caused by local industry particularly by a big slaughterhouse and meat industry) do not inffluence the quality of the effluent essentially. During the time of the experiment the quality of the effluent has fallen over the prescribed value of 100 mg/1 KMnOi twice when the aeration devices were in 50®/o of their capacity out of operation due to shortcomings in their construction. By measurements of sludge growth (exess sludge) the approximative assesment of the total BOD5 load of the purification plant was made. Analysis of construction and operation costs of purification plant was made also. The analysis has shown that in circumstances descriebed above the system of aerobic sludge stabilization seems to be more advantageous against the conventional type of treatment plant (anaerobic sludge stabilization). A big quantity of activated sludge in aeration tank maks the effluent less susceptible against the great oscilation in the BOD5 as well as hidraulic load of the plant as it is the case by higher loaded conventional treatment plants.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si