Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 6-8 - 1997

Avtorji

mag. Andrej Kerin, dipl. inž.

CERTIFIKAT ISO 9001 IN ORGANIZACIJA PROJEKTA OBVLADOVANJA KAKOVOSTI V SCT

UDK: 006.83:624

POVZETE K • S U M M A R
V prvem delu članka je obravnavan pomen certifikata ISO 9001 za poslovni sistem SCT. Nadalje so opisane značilnosti in načela pri organizaciji projekta celovitega obvladovanja kakovosti. Predstavljena je organizacija projekta celovitega obvladovanja kakovosti in smeri nadaljnjega razvoja sistema kakovosti v SCT.

POVZETEK

V prvem delu članka je obravnavan pomen certifikata ISO 9001 za poslovni sistem SCT. Nadalje so opisane značilnosti in načela pri organizaciji projekta celovitega obvladovanja kakovosti. Predstavljena je organizacija projekta celovitega obvladovanja kakovosti in smeri nadaljnjega razvoja sistema kakovosti v SCT.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Certificate ISO 9001 and organisation of Total Quality Management - project in the SCT - corporation

POVZETE K • S U M M A R
V prvem delu članka je obravnavan pomen certifikata ISO 9001 za poslovni sistem SCT. Nadalje so opisane značilnosti in načela pri organizaciji projekta celovitega obvladovanja kakovosti. Predstavljena je organizacija projekta celovitega obvladovanja kakovosti in smeri nadaljnjega razvoja sistema kakovosti v SCT.

SUMMARY

In the first part are given the meanings and importance of the Certificate for SCT. Further are discussed characteristics and the principles to be taken in consideration in organisation of TQM-project. TQM as a development project of the corporation SCT is presented. At last there are mentioned the future objectives of the Quality System of SCT.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si