Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 12 - 1973

Avtorji

Alojz Sever

CEMENTOL izdelki, sredstva za izboljšanje lastnosti svežega in otrdelega betona ter sredstvo za zaščito in nego svežega in strjujočega betona (Konec)

 

Članek podrobno obravnava dodatke betonu, ki jih proizvaja kemijska industrija Srpenica in je njihovo skupno trgovsko ime CEMENTOLI (Alfa, Beta, Gama, Delta, Eta) in KONTRASOL. To so sestavine, namenjene za izboljšanje kvalitete svežega in otrdelega betona, za zaščito in nego svežega in otrdelega betona, cementnih talnih oblog in malte. Podane so tehnične značilnosti in recepture, kakor tudi načini doziranja.
tudi primerna, vendar morajo biti tisti deli, kjer se nadaljuje z betoniranjem, neposredno pred nadaljevanjem betoniranja očiščeni.

 

Članek podrobno obravnava dodatke betonu, ki jih proizvaja kemijska industrija Srpenica in je njihovo skupno trgovsko ime CEMENTOLI (Alfa, Beta, Gama, Delta, Eta) in KONTRASOL. To so sestavine, namenjene za izboljšanje kvalitete svežega in otrdelega betona, za zaščito in nego svežega in otrdelega betona, cementnih talnih oblog in malte. Podane so tehnične značilnosti in recepture, kakor tudi načini doziranja.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

CEMENTOL products, means for improvement of concrete qualities

 

Članek podrobno obravnava dodatke betonu, ki jih proizvaja kemijska industrija Srpenica in je njihovo skupno trgovsko ime CEMENTOLI (Alfa, Beta, Gama, Delta, Eta) in KONTRASOL. To so sestavine, namenjene za izboljšanje kvalitete svežega in otrdelega betona, za zaščito in nego svežega in otrdelega betona, cementnih talnih oblog in malte. Podane so tehnične značilnosti in recepture, kakor tudi načini doziranja.
tudi primerna, vendar morajo biti tisti deli, kjer se nadaljuje z betoniranjem, neposredno pred nadaljevanjem betoniranja očiščeni.

 

The paper treats in detail the additives of concrete which are made by chemical industry Srpenica and their common commercial marks are CEMENTOLS (Alfa, Beta, Gama, Delta, Eta) and KONTRASOL. These are compounds destined for quality’s improvement of fresh and hardened concrete, KONTRASOL is compound for protection and entertaining of fresh and hardened concrete, cement flooring plasters and mortar. The technical data and recipes are given as well as the dosing manners.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si