Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Častno razsodišče

Člani Častnega razsodišča

1. Stane Petrič, univ.dipl.inž.grad. (predsednik)

2. Jože Barič, univ.dipl.inž.grad. (član)

3. Jurček Kristovič, univ.dipl.inž.grad. (član)

4. Janja Divjak (namestnik)

5. dr. Drago Saje (namestnik)

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si