Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - december 2019

Avtorji

Gorazd Humar, univ. dipl. inž. grad.

BENETKE IMAJO ŠTEVILNE TEŽAVE Z MOSTOM USTAVNOSTI

UDK: 001.82:624.21.03(450Benetke)

Povzetek l V Benetkah je bil leta 2008 zgrajen nov most za pešce dolžine 94 m, ki
ga je projektiral španski arhitekt Santiago Calatrava. Novi most je dobil ime Most ustavnosti
(Il Ponte della Costituzione). Že kmalu po začetku gradnje so se začele pojavljati
številne težave tako tehnične kot stroškovne narave. Od pogodbene cene 6,7 milijona
evrov je končna cena narasla na 11,6 milijona evrov. Po odprtju mostu pa so se pojavili še
veliki nepredvideni problemi in z njimi veliki stroški vzdrževanja in uporabe mostu. Močno
se je podaljšal tudi rok izgradnje mostu. Most je še vedno predmet številnih polemik in tudi
sodnih procesov. Ob tem se je pokazalo, da tudi mestna uprava Benetk kot naročnik ni
dobro opravila svoje naloge. Projekt za izvedbo pa sploh ni imel opravljene resne revizije.
Ključne besede: Benetke, most za pešce, steklena površina, invalidski dostopi, Antonio
da Ponte, Rialto

Povzetek

V Benetkah je bil leta 2008 zgrajen nov most za pešce dolžine 94 m, ki

ga je projektiral španski arhitekt Santiago Calatrava. Novi most je dobil ime Most ustavnosti

(Il Ponte della Costituzione). Že kmalu po začetku gradnje so se začele pojavljati

številne težave tako tehnične kot stroškovne narave. Od pogodbene cene 6,7 milijona

evrov je končna cena narasla na 11,6 milijona evrov. Po odprtju mostu pa so se pojavili še

veliki nepredvideni problemi in z njimi veliki stroški vzdrževanja in uporabe mostu. Močno

se je podaljšal tudi rok izgradnje mostu. Most je še vedno predmet številnih polemik in tudi

sodnih procesov. Ob tem se je pokazalo, da tudi mestna uprava Benetk kot naročnik ni

dobro opravila svoje naloge. Projekt za izvedbo pa sploh ni imel opravljene resne revizije.

Ključne besede: Benetke, most za pešce, steklena površina, invalidski dostopi, Antonio

da Ponte, Rialto

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE CITY OF VENICE IS FACING BIG TROUBLES WITH THE CONSTITUTION BRIDGE

 

Povzetek l V Benetkah je bil leta 2008 zgrajen nov most za pešce dolžine 94 m, ki
ga je projektiral španski arhitekt Santiago Calatrava. Novi most je dobil ime Most ustavnosti
(Il Ponte della Costituzione). Že kmalu po začetku gradnje so se začele pojavljati
številne težave tako tehnične kot stroškovne narave. Od pogodbene cene 6,7 milijona
evrov je končna cena narasla na 11,6 milijona evrov. Po odprtju mostu pa so se pojavili še
veliki nepredvideni problemi in z njimi veliki stroški vzdrževanja in uporabe mostu. Močno
se je podaljšal tudi rok izgradnje mostu. Most je še vedno predmet številnih polemik in tudi
sodnih procesov. Ob tem se je pokazalo, da tudi mestna uprava Benetk kot naročnik ni
dobro opravila svoje naloge. Projekt za izvedbo pa sploh ni imel opravljene resne revizije.
Ključne besede: Benetke, most za pešce, steklena površina, invalidski dostopi, Antonio
da Ponte, Rialto

 

Summary

A footbridge designed by the Spanish architect Santiago Calatrava with

the lenght of 94 m was built in 2008 in Venice. The new bridge is named Il Ponte della

Costituzione (The Constitution Bridge). Soon after it was built first numerous troubles appeared,

mainly of technical and cost nature. The contractual price raised from 6,7 million

EUR to 11,6 million EUR. Several troubles appeared soon after the opening of the bridge

related to high maintenance costs. In the same time the time schedule for execution of

the bridge was extended. The bridge is still the subject of many public critics and court

cases. At the same time it was recognised also that the investor The Municipality of Venice

was not managing the construction process properly. Even the execution design did not

pass a revision.

Key words: Venice, footbridge, glass surface, access for invalids, Antonio da Ponte, Rialto

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si