Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 9,10 - 1995

Avtorji

Milan Pukšič, pomočnik direktorja za marketing

AVTOCESTNI PROGRAM V REPUBLIKI SLOVENIJI - Udeležba Gradisa v njegovi realizaciji

UDK: 625.711.3»497.12«

POVZETE K —— ■ s
Članek obravnava načrtovano in stvarno udeležbo poslovnega sistema GRADIS v realizaciji AC programa R Slovenije ter podaja pregled o do sedaj pridobljenih delih in stanju njihove realizacije. Pri tem podaja avtor prispevka nekatera vprašanja, ki se v Gradisu porajajo ob sicer zadovoljivi udeležbi v realizaciji programa (tako po obsegu kot po vrsti del). Dosedanji rezultati namreč nikakor ne dosegajo pričakovanj, s katerimi je Gradis vstopil v realizacijo tega programa.

POVZETEK

Članek obravnava načrtovano in stvarno udeležbo poslovnega sistema GRADIS v realizaciji AC programa R Slovenije ter podaja pregled o do sedaj pridobljenih delih in stanju njihove realizacije. Pri tem podaja avtor prispevka nekatera vprašanja, ki se v Gradisu porajajo ob sicer zadovoljivi udeležbi v realizaciji programa (tako po obsegu kot po vrsti del). Dosedanji rezultati namreč nikakor ne dosegajo pričakovanj, s katerimi je Gradis vstopil v realizacijo tega programa.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE HIGHWAY CONSTRUCTION PROGRAM OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

POVZETE K —— ■ s
Članek obravnava načrtovano in stvarno udeležbo poslovnega sistema GRADIS v realizaciji AC programa R Slovenije ter podaja pregled o do sedaj pridobljenih delih in stanju njihove realizacije. Pri tem podaja avtor prispevka nekatera vprašanja, ki se v Gradisu porajajo ob sicer zadovoljivi udeležbi v realizaciji programa (tako po obsegu kot po vrsti del). Dosedanji rezultati namreč nikakor ne dosegajo pričakovanj, s katerimi je Gradis vstopil v realizacijo tega programa.

SUMMARY

The subject to the article is the planned and the actual participation of the business system GRADIS in the implementation of the highway construction program of the Republic of Slovenia, giving a survey of works contracted so far and the state of their completion. The author of the article presents certain questions arising in GRADIS along with otherwise satisfactory participation in the implementation of the program (considering both the scope and type of works), taking into account that the results achieved until now in no case fulfil the expectations by which the implementation of this program was started on the part of GRADIS.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si