Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991

Avtorji

Marussig Miran, dipl. inž. gr., Vodja projekta Primorska

AVTOCESTA RAZDRTO-VRTOJBA

UDK: 625.711.4

POVZETEK
Avtocesta Razdrto-Vrtojba je vnešena v seznam Osimskih cest. Dolga je 41 km. Projektirana je kot štiripasovnica z zoženim prečnim profilom; brez odstavnih pasov in z zoženim srednjim ločilnim pasom. Investicijski stroški za njeno izgradnjo so ocenjeni na približno 197 milijonov US dolarjev. Njeno financiranje je predvideno z domačimi in tujimi sredstvi v razmerju 50 :50. V območju mejnega prehoda Vrtojba, mimo Šempetra in v Rožni dolini pri Šempetru so gradbena dela že stekla, na drugih odsekih pa bo dinamika gradnje odvisna od možnosti realizacije predvidenih finančnih konstrukcij.

POVZETEK

Avtocesta Razdrto-Vrtojba je vnešena v seznam Osimskih cest. Dolga je 41 km. Projektirana je kot štiripasovnica z zoženim prečnim profilom; brez odstavnih pasov in z zoženim srednjim ločilnim pasom. Investicijski stroški za njeno izgradnjo so ocenjeni na približno 197 milijonov US dolarjev. Njeno financiranje je predvideno z domačimi in tujimi sredstvi v razmerju 50 :50. V območju mejnega prehoda Vrtojba, mimo Šempetra in v Rožni dolini pri Šempetru so gradbena dela že stekla, na drugih odsekih pa bo dinamika gradnje odvisna od možnosti realizacije predvidenih finančnih konstrukcij.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

MOTORWAY RAZDRTO-VRTOJBA

 

POVZETEK
Avtocesta Razdrto-Vrtojba je vnešena v seznam Osimskih cest. Dolga je 41 km. Projektirana je kot štiripasovnica z zoženim prečnim profilom; brez odstavnih pasov in z zoženim srednjim ločilnim pasom. Investicijski stroški za njeno izgradnjo so ocenjeni na približno 197 milijonov US dolarjev. Njeno financiranje je predvideno z domačimi in tujimi sredstvi v razmerju 50 :50. V območju mejnega prehoda Vrtojba, mimo Šempetra in v Rožni dolini pri Šempetru so gradbena dela že stekla, na drugih odsekih pa bo dinamika gradnje odvisna od možnosti realizacije predvidenih finančnih konstrukcij.

 

SUMMARY

The motorway Razdrto-Vrtojba is listed under the Osimo roads. It is 41 km long. It has been designed as a four-lane motorway with a narrower cross-section; without emergency lanes and with a narrower median. The investment costs for its construction are estimated to US $ 197 million. Its financing is expected on the basis of local and foreign financial means in relation 50 :50. Within the border pass Vrtojba, bypassing Šempeter in Rožna valey near Šempeter, the performance of construction works has already started. Construction schedule for other sections will depend on possibilities for the realization of expected financial constructions.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si