Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991

Avtorji

Miran Marussig, dipl. inž. gr., Vodja projekta Primorska

AVTOCESTA RAZDRTO-FERNETIČI

UDK: 625.711.4

POVZETEK
Avtocesta Razdrto-Fernetiči je v seznamu Osimskih cest prva, ki naj bi jo v celoti zgradili. Dolga je 26 km. Poteka od Razdrtega, kjer je novi razcep avtocest proti Trstu in Gorici že zgrajen, do Divače in mimo Sežane do državne meje pri Fernetičih. Vrednost investicijskih stroškov je ocenjena na 175 milijonov US dolarjev. Prvi odsek Razdrto-Čebulovica je že v gradnji, na naslednjem odseku mimo Sežane pa naj bi stekla gradnja že v letu 1991. Obstaja realna možnost, da bi bila cesta v celoti zgrajena do konca leta 1994.

POVZETEK

Avtocesta Razdrto-Fernetiči je v seznamu Osimskih cest prva, ki naj bi jo v celoti zgradili. Dolga je 26 km. Poteka od Razdrtega, kjer je novi razcep avtocest proti Trstu in Gorici že zgrajen, do Divače in mimo Sežane do državne meje pri Fernetičih. Vrednost investicijskih stroškov je ocenjena na 175 milijonov US dolarjev. Prvi odsek Razdrto-Čebulovica je že v gradnji, na naslednjem odseku mimo Sežane pa naj bi stekla gradnja že v letu 1991. Obstaja realna možnost, da bi bila cesta v celoti zgrajena do konca leta 1994.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

MOTORWAY RAZDRTO-FERNETIČI

 

POVZETEK
Avtocesta Razdrto-Fernetiči je v seznamu Osimskih cest prva, ki naj bi jo v celoti zgradili. Dolga je 26 km. Poteka od Razdrtega, kjer je novi razcep avtocest proti Trstu in Gorici že zgrajen, do Divače in mimo Sežane do državne meje pri Fernetičih. Vrednost investicijskih stroškov je ocenjena na 175 milijonov US dolarjev. Prvi odsek Razdrto-Čebulovica je že v gradnji, na naslednjem odseku mimo Sežane pa naj bi stekla gradnja že v letu 1991. Obstaja realna možnost, da bi bila cesta v celoti zgrajena do konca leta 1994.

 

SUMMARY

The motorway Razdrto-Fernetiči is listed under the Osimo roads as the first one to be constructed as a whole. It is 26 km long. It runs from Razdrto, with the new motorway junction towards Trieste and Gorica already completed, to Divača passing by Sežana to the state border at Fernetiči. The value of investment costs is estimated to US$ 175 million. The first section Razdrto-Čebulovica is already under construction, construction of the next section bypassing Sežana should start already in the year 1991. There exists a realistic possibility for the road to be completed in whole by the end of the year 1991.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si