Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 3-6 - 1991

Avtorji

Slavko Žličar, dipl. inž. vodja projekta Dolenjske avtoceste

AVTOCESTA MALENCE-ŠMARJE

UDK: 625.711.3

POVZETEK
V sklopu avtoceste A-1 Karavanke-Bregana je v gradnji odsek Malence-Šmarje v dolžini 6,75 km. Povezuje že zgrajena odseka:
Južno obvoznico z odsekom Šmarje-Višnja Gora.
Gradnja se je pričela decembra 1989, rok za dokončanje je 27 mesecev.
Odsek AC je gradbeno eden izmed najzahtevnejših v Sloveniji.
Na trasi je potrebno zgraditi:
- dva dvocevna predora s skupno dolžino cevi 1537 m,
- viadukt dolžine 608 m,
- osem nadvozov in podvozov,
- vkop z 2,200.000 m3 izkopanega materiala.
Z zgraditvijo tega odseka bo odpadel eden od največjih prometnih »zamaškov« na sedanji cesti M-1 Ljubljana-Zagreb.

POVZETEK

V sklopu avtoceste A-1 Karavanke-Bregana je v gradnji odsek Malence-Šmarje v dolžini 6,75 km. Povezuje že zgrajena odseka:

Južno obvoznico z odsekom Šmarje-Višnja Gora.

Gradnja se je pričela decembra 1989, rok za dokončanje je 27 mesecev.

Odsek AC je gradbeno eden izmed najzahtevnejših v Sloveniji.

Na trasi je potrebno zgraditi:

- dva dvocevna predora s skupno dolžino cevi 1537 m,

- viadukt dolžine 608 m,

- osem nadvozov in podvozov,

- vkop z 2,200.000 m3 izkopanega materiala.

Z zgraditvijo tega odseka bo odpadel eden od največjih prometnih »zamaškov« na sedanji cesti M-1 Ljubljana-Zagreb.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

MOTORWAY MALENCE-ŠMARJE

 

POVZETEK
V sklopu avtoceste A-1 Karavanke-Bregana je v gradnji odsek Malence-Šmarje v dolžini 6,75 km. Povezuje že zgrajena odseka:
Južno obvoznico z odsekom Šmarje-Višnja Gora.
Gradnja se je pričela decembra 1989, rok za dokončanje je 27 mesecev.
Odsek AC je gradbeno eden izmed najzahtevnejših v Sloveniji.
Na trasi je potrebno zgraditi:
- dva dvocevna predora s skupno dolžino cevi 1537 m,
- viadukt dolžine 608 m,
- osem nadvozov in podvozov,
- vkop z 2,200.000 m3 izkopanega materiala.
Z zgraditvijo tega odseka bo odpadel eden od največjih prometnih »zamaškov« na sedanji cesti M-1 Ljubljana-Zagreb.

 

SUMMARY

There is within the construction of the motorway A-1 Karavanke-Bregana the construction of the section from Malence to Šmarje in the length of 6.75 km. It connects the two already completed sections:

the southern bypass with the section Šmarje-Višnja Gora.

The construction started in November 1989, the construction period is 27 months.

The motorway section is constructionally speaking one of the most demanding sections in Slovenia.

It is necessary within the route to construct:

- two double-tube tunnels in their total tube length of 1537 m

- a viaduct in the length of 608 m,

- eight overpasses and underpasses,

- a cut with 2,200.000 square meters of excavated material.

When this particular motorway is completed there will be eliminated with it also one of the largest traffic “stoppage” obstructions on the present highway M1 Ljubljana-Zagreb.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si