Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 12 - 1990

Avtorji

Janez Duhovnik
Vladislav Ljubič
Tone Knific
Dejan Žlajpah

AR-CAD PROGRAMSKI SISTEM ZA PROJEKTIRANJE ARMATURE

UDK: 624.012,45:519.681

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

AR-CAD SYSTEM FOR THE COMPUTER-AIDED REINFORCEMENT DESIGN

SUMMARY
The paper presents the CAD software AR_CAD for computer-aided reinforcement design. The phases
of AR__CAD are presented. Some possibilities of using the AR_CAD system are illustrated on
several examples. The way how to transfer AR_CAD in praxis is proposed.

SUMMARY

The paper presents the CAD software AR_CAD for computer-aided reinforcement design. The phases

of AR__CAD are presented. Some possibilities of using the AR_CAD system are illustrated on

several examples. The way how to transfer AR_CAD in praxis is proposed.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si