Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 2 - 1970

Avtorji

dr. Ivan Sovinc, dipl. inž.

Analiza distorzijskih deformacij tal pod temelji skladišč v luki Koper

UDK: 624.159.4

 

V luki Koper so na lokaciji skladišč za tranzitno blago nosilna tla iz trdnega fliša v globini okrog — 20 m. Zaradi dragega globokega temeljenja ali temeljenja na plošči so študirane možnosti plitvega temeljenja takšnih razsežnih pritličnih objektov na stisljivi in dr-sljivi glinasti morski naplavini.
Glede na značaj objektov ter majhno propustnost in veliko stisljivost ta.l so za oceno usedanja objektov merodajne predvsem distorzijske deformacije. Da bi ocenili velikost teh deformacij smo izvedli na lokaciji skladišč poizkusno obrementev na delu temelja istih dimenzij kot so temelji projektiranih skladišč. Iz rezultatov poizkusne obremenitve smo določili začetne vrednosti in začetni upad distorzijskega modula, kar je omogočilo cenitev začetnega razvoja distorzijskih deformacij tal pod skladišči. Konsolidacijske usedke smo določili s pomočjo deformacijskih modulov edo-metrskih preiskav.
Skladišča, ki so že dve leti v eksploataciji, so se doslej usedla v velikostni stopnji, kot je bila ocenjena z računom in na konstrukciji kljub velikim usedkom — ker so bili predvideni in pri statični zasnovi konstrukcije upoštevani — ni opaziti večjih poškodb.
ljev dela IV manjši od prognoziranih. Vzrok tem razlikam je v tem, da je bil del IV nasut do kote + 2,00 že leta 1965, medtem ko so na nekaterih delih objektov IVa in IVb izvedli nasip do kote + 2,20 m šele tik pred pričetkom gradnje skladišč.

 

V luki Koper so na lokaciji skladišč za tranzitno blago nosilna tla iz trdnega fliša v globini okrog — 20 m. Zaradi dragega globokega temeljenja ali temeljenja na plošči so študirane možnosti plitvega temeljenja takšnih razsežnih pritličnih objektov na stisljivi in dr-sljivi glinasti morski naplavini.

Glede na značaj objektov ter majhno propustnost in veliko stisljivost ta.l so za oceno usedanja objektov merodajne predvsem distorzijske deformacije. Da bi ocenili velikost teh deformacij smo izvedli na lokaciji skladišč poizkusno obrementev na delu temelja istih dimenzij kot so temelji projektiranih skladišč. Iz rezultatov poizkusne obremenitve smo določili začetne vrednosti in začetni upad distorzijskega modula, kar je omogočilo cenitev začetnega razvoja distorzijskih deformacij tal pod skladišči. Konsolidacijske usedke smo določili s pomočjo deformacijskih modulov edo-metrskih preiskav.

Skladišča, ki so že dve leti v eksploataciji, so se doslej usedla v velikostni stopnji, kot je bila ocenjena z računom in na konstrukciji kljub velikim usedkom — ker so bili predvideni in pri statični zasnovi konstrukcije upoštevani — ni opaziti večjih poškodb.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

ANALYSIS OF DISTORTIONAL DISPLACEMENTS OF CLAYEY SEDIMENTS UNDER THE FOOTINGS OF STORAGES IN PORT OF KOPER

 

V luki Koper so na lokaciji skladišč za tranzitno blago nosilna tla iz trdnega fliša v globini okrog — 20 m. Zaradi dragega globokega temeljenja ali temeljenja na plošči so študirane možnosti plitvega temeljenja takšnih razsežnih pritličnih objektov na stisljivi in dr-sljivi glinasti morski naplavini.
Glede na značaj objektov ter majhno propustnost in veliko stisljivost ta.l so za oceno usedanja objektov merodajne predvsem distorzijske deformacije. Da bi ocenili velikost teh deformacij smo izvedli na lokaciji skladišč poizkusno obrementev na delu temelja istih dimenzij kot so temelji projektiranih skladišč. Iz rezultatov poizkusne obremenitve smo določili začetne vrednosti in začetni upad distorzijskega modula, kar je omogočilo cenitev začetnega razvoja distorzijskih deformacij tal pod skladišči. Konsolidacijske usedke smo določili s pomočjo deformacijskih modulov edo-metrskih preiskav.
Skladišča, ki so že dve leti v eksploataciji, so se doslej usedla v velikostni stopnji, kot je bila ocenjena z računom in na konstrukciji kljub velikim usedkom — ker so bili predvideni in pri statični zasnovi konstrukcije upoštevani — ni opaziti večjih poškodb.
ljev dela IV manjši od prognoziranih. Vzrok tem razlikam je v tem, da je bil del IV nasut do kote + 2,00 že leta 1965, medtem ko so na nekaterih delih objektov IVa in IVb izvedli nasip do kote + 2,20 m šele tik pred pričetkom gradnje skladišč.

In the port of Koper at the site of storages the solid flysh layers appear in the depth of about 20 m under the sea-level and are covered by normally consolidated clayey sediments. Owing to rather expensive deep foundation or foundation on slabs shallow foundation on the recent littoral sediments was suggested.

Due to the important thickness of compressible sediments and to their small permeability as well as to limited initial strengt of the layers, the distortional strains in this case have been forseen to predominate in the period of the economical duration of storages, especially in the first phase of the consolidation. Thus the results of the loading test, performed on a base slab as big as projected footings and stress-strain and time relationships of oedometer tests have been used in predicting the distortional and spherical part of settlements and their evolution.

The predicted and observed settlements of the storage IV are compared. The calculated settlements are proved to be in good agreement with the measured ones.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si