Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 11,12 - 1992

Avtorji

Savo Volovšek, inž. fizike, raziskovalni svetnik

AKUSTIKA ŠPORTNIH DVORAN IN TELOVADNIC

UDK: 534.84:725.84/85

Uporabnost športnih dvoran in telovadnic je močno odvisna od njihovih akustičnih lastnosti. Te so še zlasti pomembne, saj se ti prostori ne uporabljajo le za športne dejavnosti, ampak pogosto tudi kot večnamenske dvorane, in to za razne kulturne in zabavne prireditve. V akustično neurejenih športnih dvoranah in telovadnicah je odmevni čas veliko daljši od optimalnega, zato so akustični pogoji v njih slabi in za omenjene dejavnosti neprimerni. Izboljšamo jih lahko z ustrezno akustično ureditvijo, pri kateri je treba s povečanjem absorpcije zvoka skrajšati predvsem odmevni čas.

POVZETEK

Uporabnost športnih dvoran in telovadnic je močno odvisna od njihovih akustičnih lastnosti. Te so še zlasti pomembne, saj se ti prostori ne uporabljajo le za športne dejavnosti, ampak pogosto tudi kot večnamenske dvorane, in to za razne kulturne in zabavne prireditve. V akustično neurejenih športnih dvoranah in telovadnicah je odmevni čas veliko daljši od optimalnega, zato so akustični pogoji v njih slabi in za omenjene dejavnosti neprimerni. Izboljšamo jih lahko z ustrezno akustično ureditvijo, pri kateri je treba s povečanjem absorpcije zvoka skrajšati predvsem odmevni čas.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

THE ACOUSTICS OF SPORTS HALLS AND GYMNASIA

 

Uporabnost športnih dvoran in telovadnic je močno odvisna od njihovih akustičnih lastnosti. Te so še zlasti pomembne, saj se ti prostori ne uporabljajo le za športne dejavnosti, ampak pogosto tudi kot večnamenske dvorane, in to za razne kulturne in zabavne prireditve. V akustično neurejenih športnih dvoranah in telovadnicah je odmevni čas veliko daljši od optimalnega, zato so akustični pogoji v njih slabi in za omenjene dejavnosti neprimerni. Izboljšamo jih lahko z ustrezno akustično ureditvijo, pri kateri je treba s povečanjem absorpcije zvoka skrajšati predvsem odmevni čas.

 

SUMMARY

The uses to which sports halls and gymnasia can be put depend a lot on the acoustic properties of such buildings. These properties can be of great importance because such spaces are used not only for sports and gymnastic activities but also for numerous other purposes, and particularly for cultural and entertainment events. In the case of acoustically poorly designed sports than is desirable. This means that he acoustic conditions are unsatisfactory for these events. However, the acoustic properties of such sports halls and gymnasia can be improved by providing additional sound adsorption and thus reducing the reverberation times.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si