Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 4,5 - 1997

Avtorji

Irena Daris , dipl. novinar, Predstavnica za odnose z javnostjo

50. JUBILEJ GRADBENEGA PODJETJA GROSUPLJE

POVZETEK
V 50 - letni zgodovini Gradbenega podjetja Grosuplje so bili vzponi in padci, toda če pogledamo celoto z današnje časovne perspektive, je to zgodba o podjetju, ki je začelo iz nič, danes pa sodi v vrh slovenskega gradbeništva. Zanimivo je, da so ravno krizna obdobja v podjetju spodbudila globoke spremembe, ki so nato pospešile njegovo rast.
27.avgusta 1946 je okrajni ljudski odbor v Grosupljem izdal odlok o ustanovitvi gradbenega podjetja in tehničnega biroja Dolenjgrad. Sprva lokalno podjetje z majhnim številom zaposlenih (7 ob ustanovitvi) in skromno opremo je v naslednjih letih naglo raslo. Pridobivalo je vse večji obseg del, širilo območje svojega delovanja iz Grosuplja in okolice na širšo Dolenjsko in v Belo Krajino, sredi 50. let že v Ljubljano, ki je postajala njegovo vse pomembnejše tržno območje.

POVZETEK

V 50 - letni zgodovini Gradbenega podjetja Grosuplje so bili vzponi in padci, toda če pogledamo celoto z današnje časovne perspektive, je to zgodba o podjetju, ki je začelo iz nič, danes pa sodi v vrh slovenskega gradbeništva. Zanimivo je, da so ravno krizna obdobja v podjetju spodbudila globoke spremembe, ki so nato pospešile njegovo rast.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

The 50 th Anniversary of building enterprise Grosuplje

POVZETEK
V 50 - letni zgodovini Gradbenega podjetja Grosuplje so bili vzponi in padci, toda če pogledamo celoto z današnje časovne perspektive, je to zgodba o podjetju, ki je začelo iz nič, danes pa sodi v vrh slovenskega gradbeništva. Zanimivo je, da so ravno krizna obdobja v podjetju spodbudila globoke spremembe, ki so nato pospešile njegovo rast.
27.avgusta 1946 je okrajni ljudski odbor v Grosupljem izdal odlok o ustanovitvi gradbenega podjetja in tehničnega biroja Dolenjgrad. Sprva lokalno podjetje z majhnim številom zaposlenih (7 ob ustanovitvi) in skromno opremo je v naslednjih letih naglo raslo. Pridobivalo je vse večji obseg del, širilo območje svojega delovanja iz Grosuplja in okolice na širšo Dolenjsko in v Belo Krajino, sredi 50. let že v Ljubljano, ki je postajala njegovo vse pomembnejše tržno območje.

 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si