Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 10 - 1977

Avtorji

Dušan Legiša, dipl. inž. gradb.

40-letnica dela Vodogradbenega laboratorija

UDK: 551.48(Vodogradbeni laboratorij)

Vodogradbeni laboratorij je začel delovati leta 1937 kot prvi tovrstni laboratorij v Jugoslaviji, najprej v precej skromnih razmerah in predvsem kot pomoč študentom pri študiju hidravlike. Kmalu se je delo razširilo tudi na osnovne raziskave in na konkretne primere iz prakse. Delo se je izredno razmahnilo takoj po vojni.
V članku so navedeni številčni podatki o opravljenih delih iz raznih področij hidravlike in podatki o publicistični dejavnosti članov Laboratorija tar o izmenjavi literature z drugimi laboratoriji po svetu.

Vodogradbeni laboratorij je začel delovati leta 1937 kot prvi tovrstni laboratorij v Jugoslaviji, najprej v precej skromnih razmerah in predvsem kot pomoč študentom pri študiju hidravlike. Kmalu se je delo razširilo tudi na osnovne raziskave in na konkretne primere iz prakse. Delo se je izredno razmahnilo takoj po vojni.

V članku so navedeni številčni podatki o opravljenih delih iz raznih področij hidravlike in podatki o publicistični dejavnosti članov Laboratorija tar o izmenjavi literature z drugimi laboratoriji po svetu.

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

The 40th anniversary of the Hydraulics Laboratory in Ljubljana

 

Vodogradbeni laboratorij je začel delovati leta 1937 kot prvi tovrstni laboratorij v Jugoslaviji, najprej v precej skromnih razmerah in predvsem kot pomoč študentom pri študiju hidravlike. Kmalu se je delo razširilo tudi na osnovne raziskave in na konkretne primere iz prakse. Delo se je izredno razmahnilo takoj po vojni.
V članku so navedeni številčni podatki o opravljenih delih iz raznih področij hidravlike in podatki o publicistični dejavnosti članov Laboratorija tar o izmenjavi literature z drugimi laboratoriji po svetu.

 

The Hydraulics Laboratory was founded in 1937 as the first research institution of this kind in Yugoslavia and operated at the beginning at a rather modest scala and primarily as an aid to students of hydraulics. Yet very soon its field of work extended to basic research and studies of engineering practice problems. Its activity broadened especially in connection with post-war construction works and hydro-electric power projects.

The article exposes numerical data about research performed in various branches of hydraulics and data on the publicational activity of its staff members as well as on literature exchange with laboratories abroad.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si