Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

Objavljeno v: Gradbeni vestnik - 1,2 - 1986

Avtorji

Dušan Črnigoj

40 LET PRIMORJA

Minilo je 40 let od ustanovitve Splošnega gradbenega podjetja Primorje. Nastalo je iz gradbeno inženirske enote NOVGRAD v okviru IX. korpusa NOV in POJ v Novakih nad Cerknim leta 1944, ki je v izjemnih razmerah gradila bolnišnice, delavnice, šole in drugo za našo vojsko in prebivalstvo na osvobojenem ozemlju. Po osvoboditvi se je enota v sestavi vipavskega vojnega področja skupaj s prebivalstvom lotila obnove porušenih domov in cest, tovarn pa prej tako ni bilo. Vse se je ustvarjalo skoraj iz nič. Z veliko požrtvovalnostjo in iznajdljivostjo so reševali najtežje probleme in tako prenašali na mlade rodove bogate izkušnje primorskih zidarjev. Februarja 1946 je iz oddelka za gradnje nastalo Pokrajinsko gradbeno podjetje Primorje.
V cementarni Anhovo so se leta 1948 pričela večja dela, začela se je gradnja Nove Gorice. V letu 1949 je doseglo Primorje največji obseg, saj je razen pri izgradnji Nove Gorice delalo še na 26 gradbiščih po vsej Primorski in drugih krajih Istre in Slovenije 2500 delavcev. Za dosežene uspehe pri gradnji Nove Gorice in obnovi Primorske je Primorje prejelo številna priznanja in nagrade.
Iz posameznih delov Primorja so nastajala nova podjetja: v Novi Gorici SOČA, sedaj SGP Gorica, v Ajdovščini Splošno mizarstvo in Splošno kovinsko podjetje, v Kopru EDILIT.
Izvolitev prvega delavskega sveta 13. oktobra 1950. leta pomeni začetek samoupravljanja in novo spodbudo za boljše delo. SGP Primorje je začelo graditi tudi zunaj Primorske. Delavci Primorja so gradili jeseniško železniško postajo, hidrocentralo Moste, cesto Grčarevec—Planina. Sirjenje dejavnosti je narekovalo razvoj ustreznih služb v podjetju. V mehaničnih delavnicah so opravljali vse zahtevnejša dela, v korak z razvojem so šli projektanti in drugi strokovnjaki. Po lastnih projektih in tehnologiji je bilo zgrajenih na stotine zgradb. V večino industrijskih objektov v severnoprimorski regiji je vgrajeno znanje in delo delavcev Primorja.
V začetku šestdesetih let so se pričela dela pri gradnji predilnice v Ajdovščini, gradili so objekte za Cementarno Anhovo, Lipo v Ajdovščini, Fructal, silose v Ajdovščini in Prestranku, vinsko klet v Vipavi ter šole, upravne zgradbe, zdravstvene domove in stanovanjske soseske v Ajdovščini, Postojni, Kopru, Novi Gorici, Kanalu, Anhovem, Ilirski Bistrici in drugih krajih.
V odpravljanje posledic katastrofalnega potresa v Skopju je bila vključena vsa domovina. Primorje je prispevalo svoj delež z gradnjo cest in komunalnih naprav.
Po letu 1965 je dobila gradnja cest večji pomen. Med pomembnejša dela vsekakor sodi rekonstrukcija ceste na Ljubelj, trojanskega klanca in Prešernove ceste v Ljubljani, začetek del na progi Prešnica—Koper, obnovitev železniške proge Vižmarje—Medvode, gradnja številnih cest v Istri, na Hvaru itd.

 

Brezplačen elektronski izvod revije:
Celoten članek si preberite v elektronski različici revije Gradbeni vestnik v PDF obliki.

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si