Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov slovenije
ovitek_maj_2009.jpg

ZDGITS in Gradbeni vestnik

Pred Vami so spletne strani Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije. Tu najdete informacije o delu zveze in njenih članov ter vsebine posameznih številk Gradbenega vestnika, ki izhaja vsak konec meseca.

Celotna vsebina posamezne številke Gradbenega vestnika v elektronski obliki je dostopna vsem članom Matične sekcije gradbenikov pri IZS in naročnikom tiskane izdaje revije. Oboji lahko pridobijo uporabniško geslo. Za pridobitev uporabniškega gesla pišite na e-naslov: gradbeni.vestnik@siol.net. Navedite ime, priimek, naslov in osebni e-naslov. Uporabniško geslo boste prejeli po e-pošti.

Vse številke Gradbenega vestnika v elektronski obliki, starejše od enega leta, in po ena številka iz zadnjega letnika, so dostopne vsem.

Od poletja 2016 so v digitalnem arhivu Gradbenega vestnika vse številke revije. Prve so iz leta 1951. 

Karlovška 3
1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Phone: +386 1 52-40-200
Fax: +386 1 52-40-199
email: gradb.zveza@siol.net,
gradbeni.vestnik@siol.net
http://www.zveza-dgits.si